Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Co hledáte?

Ochrana osobních údajů pro vzdělávací akce a školení

Vyplněním přihlášky na kurzy, workshopy, semináře, školení a konference na webovém portálu Krajské hospodářské komory Zlínského kraje, IČO 29319676, se sídlem Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, spisová značka A 25777 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „správce“), beru na vědomí, že správci předávám své osobní údaje, které správce dále zpracovává v souladu s obecným nařízením GDPR.

Údaje nebudou dále předávány, zpřístupněny mohou být jen osobám oprávněným provádět na základě českých právních předpisů kontrolu, případně dalším orgánům oprávněným na základě zákona nebo rozhodnutí příslušného státního orgánu.

Vyplněním přihlášky současně prohlašuji, že moje v přihlášce uvedené osobní údaje jsou pravdivé a přesné a poskytuji je dobrovolně. Podpisem dále souhlasím/nesouhlasím *) s možným zveřejněním mojí fotografie či videozáznamu pro účely marketingové propagace. Osobní údaje budou zpracovány manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky k tomu pověřenými osobami.

Prohlašuji, že jsem byl řádně informován o svých právech a o povinnostech správce, zejména že: 1. mám právo být na základě své žádosti kdykoliv bez zbytečného odkladu informován o osobních údajích zpracovávaných o mně správcem; 2. mám právo na opravu svých osobních údajů; 3. pokud jsou moje osobní údaje zpracovávány na základě mnou poskytnutého souhlasu, jsem oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat; 4. pokud svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v jakémkoliv rozsahu odvolám, není tím dotčeno právo správce zpracovávat ta mé osobní údaje, které je oprávněn zpracovávat i bez mého souhlasu v souladu s příslušným zákonem; 5. pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce provádí zpracování mých osobních údajů v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, pak mohu: a) požádat správce o vysvětlení, b) požadovat, aby se správce zdržel takového jednání a odstranil takto vzniklý stav, c) mám právo se obrátit se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vyplněním přihlášky dále beru na vědomí, že správce je oprávněn využít mnou poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce k realizaci svých oprávněných zájmu, tj. zejména k realizaci marketingových aktivit (nabízení relevantních služeb a produktů).

Dávám *) souhlas k tomu, aby poskytnuté údaje správce rovněž použil k poskytování nabídky svých služeb a též pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, a to na dobu, než svůj souhlas odvolám písemně.

*) Pokud souhlas nechcete udělit, anebo chcete již udělený souhlas odvolat, sdělte to prosím e- mailem na adresu: info@khkzk.cz

Ve Zlíně dne 31. 1. 2023