Co hledáte?

Okresní středisko Zlín KHK ZK zvolilo nové zástupce rady

10. 06. 2021

 

 

Tisková zpráva
Zlín 07.06.2021

Na základě volby členů okresního střediska se stal předsedou rady OS Zlín KHK ZK opět Ing. Robert Zatloukal. Pokračovat jako členové rady OS Zlín KHK ZK budou v následujícím období rovněž Ing. Tomáš Dudák, Ing. Josef Křemeček, Ing. Libor Láznička, Ing. Jaromír Semela a Ing. Lubomír Zelinger. Novým členem rady se stal Ing. Jiří Klouda, který zaujal místo po Ing. Čestmíru Vančurovi, který se další nominace do rady vzdal.

Členové OS Zlín v čele s předsedou Ing. Robertem Zatloukalem poděkovali Ing. Čestmíru Vančurovi za jeho dlouhodobou a přínosnou spolupráci.

Na volbu členů rady OS Zlín KHK ZK poté navázal návrh kandidátů do představenstva a dozorčí rady KHK ZK za OS Zlín.  Kandidáty na členy představenstva KHK ZK se stali opět Ing. Libor Láznička, Ing. Josef Křemeček a Ing. Lubomír Zelinger, kandidátem na člena dozorčí rady pak Ing. Tomáš Dudák.

Kromě důležité volby do orgánů okresního střediska projednali přítomní členové shromáždění i další body programu, jako byla zpráva o činnosti a hospodaření, volba delegátů na podzimní 11. shromáždění delegátů KHK ZK nebo volba kandidátů na 34. sněm HK ČR.

Akce se konala on-line formou, organizátorky si vysloužili uznání za dobrou přípravu a profesionální zvládnutí on-line hlasování prostřednictvím speciální aplikace, která umožnila přehledné a transparentní sčítání hlasů.