Co hledáte?

Podnikatelé ze Zlínského kraje navázali nové kontakty s firmami v Jaroslavské a Vologodské oblasti

25. 05. 2019


KHK Zlínského kraje ve spolupráci se Zlínským krajem uspořádali v termínu 19.-24.5.2019 podnikatelskou misi do Ruska vedenou hejtmanem Zlínského kraje Jiřím Čunkem. Cílem mise bylo získat nové obchodní kontakty v Jaroslavské a Vologodské oblasti, seznámit se s podnikatelským prostředím v Rusku a podmínkami pro obchodování s ruskými partnery.


 


Během pětidenního pobytu navštívila zlínská delegace Rybinsk, Jaroslavl, Tutaev, Vologdu a Čerepovec. Podnikatelé měli možnost představit svoje firmy během podnikatelských fór a seminářů, na které navazovala individuální B2B jednání s ruskými firmami a prohlídky vybraných podniků. Program pro podnikatele byl připraven ve spolupráci s Obchodně-průmyslovými komorami Jaroslavské a Vologodské oblasti.


Podnikatelskou delegaci tvořily nejen průmyslové firmy, ale i společnosti z oblasti lázní, zdravotnictví a cestovního ruchu. Tato skupina zasedla ke kulatým stolům společně s ruskými představiteli z odboru zdravotnictví, cestovního ruchu, se zástupci klinik, nemocnic a lázní. Podnikatelé si prohlédli prenátální centrum nově vybudované nemocnice v Jaroslavli, lázeňskou léčebnu a rodinnou kliniku ve Vologdě nebo zdravotnické zařízení společnosti «Severstal» v Čerepovci.


Zástupci firem z oblasti průmyslu navštívili v Jaroslavli česko-ruský podnik zabývající se výrobou forem pro automobilový průmysl «Pneuform-Rus», OOO «Protemol» a ОАО «Оptimech» ve Vologdě nebo slévárénský závod АО «Череповецкий литейно-механический завод» v Čerepovci.


Hejtman Zlínského kraje se setkal s gubernátory Jaroslavské a Vologodské oblasti a představiteli navštívených měst. V Jaroslavli podepsal dohodu o spolupráci mezi Zlínským krajem a Jaroslavskou oblastí.


Dohodu o spolupráci KHK Zlínského kraje s Obchodně-průmyslovou komorou Vologodské oblasti podepsala ve Vologdě dne 22.5.2019 Bohdana Konečná, ředitelka Kontaktního centra pro východní trhy. „Během našeho pobytu v Rusku jsme českým firmám nabídli možnost individuální prezentace ve všech navštívených městech. Díky podrobně připravenému programu z ruské strany mohli podnikatelé potkat nové potencionální obchodní partnery, seznámit se s podmínkami podnikání a vůbec s realizací byznysu na ruském trhu. Snažili jsme se co nejvíce vyhovět požadavkům jednotlivých účastníků mise. Pro firmu Incinity s.r.o. jsme například zajistili několik setkání s představiteli samospráv s možností prezentace vlastní platformy pro „Smart City“, informovala Bohdana Konečná.


Misi podpořili osobní účastí J.E. Vítězslav Pivoňka, velvyslanec ČR v Moskvě, Karel Kühnl, generální konzul v Petrohradu, Luboš Laštůvka, ekonomický konzul ze ZÚ v Petrohradu a Vladimír Kyncl z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.