Co hledáte?

SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ OS ZLÍN SE USKUTEČNILO NA PŮDĚ SPOLEČNOSTI CONTINENTAL BARUM

6. 06. 2019

Shromáždění členů Okresního střediska Zlín KHK ZK se letos odehrálo na půdě společnosti Continental Barum s.r.o. v Otrokovicích.

Dne 6.6.2019 mohlo být shromáždění uskutečněno v netradičním prostředí díky pozvání Ing. Libora Lázničky, jednatele Continental Barum s.r.o. a zároveň místopředsedy představenstva KHK ZK. Přítomní měli možnost nejen získat zajímavé informace o vzniku firmy a jejím vývoji do současnosti, ale mohli si také prohlédnout proces výroby pneu od míchání směsi po výstupní kontrolu přímo ve výrobních provozech firmy.

VII. shromáždění členů Okresního střediska Zlín KHK ZK poté pokračovalo standardním programem. Shromáždění vzalo na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření, zvolilo delegáty na 9.shromáždění delegátů KHK ZK a nominovalo delegáty na 32. sněm HK ČR.

Přítomní členové pozitivně hodnotili nový formát akce, který přinesl uvolněnou atmosféru a obohatil program shromáždění o zajímavé informace a podněty.  Vyjádřili rovněž poděkování hostitelské firmě i vedení KHK ZK za zajímavý nápad a výbornou organizaci akce.