Co hledáte?

V KROMĚŘÍŽI PROBĚHLA PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL

12. 10. 2021

Tisková zpráva, Zlín, 12. 10. 2021

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje a Zlínský kraj ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Kroměříž uspořádali dne 6. října 2021 Veletrh práce a vzdělávání.

Přehlídka středních škol doplněná o vybrané firmy regionu byla určena žákům základních škol, jejich rodičům a široké veřejnosti. Na akci se představilo přes 40 vystavovatelů.

Dopolední program byl určen pro skupinové prohlídky žáků ZŠ s pedagogy, tuto možnost využilo 11 základních škol s celkovým počtem přes 400 žáků. Odpoledne bylo určeno rodičům s dětmi a široké veřejnosti.

Cílem Veletrhu bylo pomoci žákům a rodičům při volbě vzdělávací dráhy a v orientaci mezi středními školami Zlínského kraje, a to ve vazbě na aktuální potřeby trhu práce.

Realizováno v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“.

Kontaktní osobou je Ing. Romana Kozubíková kozubikova@khkzk.cz