Co hledáte?

Ve Zlíně proběhl seminář k problematice zaměstnávání zahraničních pracovníků

8. 09. 2020

                                                     

Krajská hospodářská komora ZK uspořádala 3.9.2020 seminář k zaměstnávání zahraničních pracovníků, kterého se zúčastnilo více než 30 zástupců firem a organizací.


KHK ZK je jedním z garantů Programu kvalifikovaný zaměstnanec, který je zaměřen na zaměstnávání středně a nízkokvalifikovaných pracovníků z třetích zemí. O podmínkách zařazení zaměstnavatelů a ukrajinských uchazečů do programu, přípravě podkladů a dalším postupu řízení o zaměstnaneckou kartu informovala Bohdana Lavrovičová z Kontaktního centra pro východní trhy, které funguje při KHK.

Informace o podmínkách vstupu a pobytu cizinců včetně problematiky zaměstnanecké karty a krátkodobých schengenských víz za účelem zaměstnání předala Andrea Celá z Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. Praktické rady týkající se zaměstnávání cizinců poskytla Jana Smolková z krajské pobočky ÚP ČR ve Zlíně.

V závěru představil Bernard Šulák aktivity Centra na podporu integrace cizinců a seznámil účastníky s novinkami, které připravují. Jednou z nich je absolvovaní adaptačních kurzů pro cizince od ledna 2021.

Více informací k Programu kvalifikovaný zaměstnanec naleznete na stránkách www.kcvt.cz.