Co hledáte?

CELNÍ ŘÍZENÍ PRAKTICKY

Omlouváme se, ale seminář je odložen na neurčito.

Termín konání: 23. 10. 2020
Čas konání: 9 – 14 hod.
Místo konání: Uherské Hradiště, Studentské nám. 1531,Hnízdo UH Co-workingové centrum

Lektor: Ing. Bc. Lenka SABELOVÁ - Customs Manager společnosti Maurice Ward & Co., s.r.o., spoluautorka odborné publikace Meritum - Clo (nakladatelství ASPI),specialistka na legislativu EU v oblasti cel, daní při dovozu a vývozu, Extrastatu a Intrastatu

„Celní řízení je jednou z důležitých oblastí, která dopadá na subjekty, jež uskutečňují zahraniční obchod se zeměmi mimo EU. Přesto, že většina těchto firem si pro toto řízení často volí zástupce, tj. má partnera, který je zastupuje při vlastním řízení před celními orgány, mohou z této činnosti plynout určitá rizika, které na vždy musí být dostatečně zmapována. Zároveň je to oblast, na kterou dopadá škála legislativy, a uplatňují se procesy, které jsou mnohdy pro laika těžko identifikovatelné.“

Určeno pro:
Osoby, které uskutečňují obchodní transakce ve vztahu ke třetím zemím, tj. zemím mimo EU. Pro ty, kteří chtějí mít všeobecné povědomí o tom, jak takové celní řízení prakticky probíhá, jaké doklady jsou k celnímu řízení obvykle požadovány, jaké informace je třeba získat o zboží tak, aby mohlo být správně zařazeno a zaplacena za něj správná částka dovozního cla a další užitečné informace.


Z obsahu semináře:
•    Legislativní základ pro provádění celního řízení při dovozu a vývozu.
•    Obchodněpolitická opatření uplatňovaná v EU při dovozu a vývozu – jak se v nich umět orientovat.
•    Uvádění údajů v celním prohlášení a potřebné doklady u režimu volný oběh a vývoz – vliv elektronického celního řízení.
•    Zvláštní celní režimy a jejich specifika.
•    Správné stanovení celní hodnoty při dovozu a správné stanovení základu DPH při dovozu, význam deklarace údajů o celní hodnotě, vliv dodacích podmínek Incoterms na celní hodnotu při dovozu.
•    Statistická hodnota při dovozu a vývozu zboží, celní hodnota zboží jako základ pro stanovení dovozních cel
•    Vliv původu zboží při obchodování.
•    Zatupování v celním řízení – odpovědnost zástupce a zastupované osoby.
•    Kontroly prováděné celními orgány.
•    Praktické příklady.

Cena semináře:1.000 Kč bez DPH (tzn. 1 210 Kč) pro členy KHK ZK, 1.500 Kč bez DPH (tzn. 1 815 Kč) pro nečleny KHK ZK.

Účastníkům bude poskytnuto občerstvení.

Přihlásit se můžete do 20.10.2020 e-mailem na malovana@khkzk.cz, tel. 725 997 186  nebo přes formulář.

Přihlášku lze zrušit nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce na elektronickou adresu organizátora. Organizace má právo vyslat náhradníka (vhodné je upozornění organizátorů). Při neomluvené neúčasti nebo zrušení přihlášky v kratší lhůtě než 3 pracovní dny před datem konání semináře, bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% účastnického poplatku.

 

Přihláška na akci

Zrušit přihlášku

Vaše osobní údaje odeslané tímto formulářem budou sloužit pouze k řešení Vašeho požadavku. Zásady se zpracováním osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů