Co hledáte?

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET) V ROCE 2020 VE TŘETÍ A ČTVRTÉ VLNĚ

 

Datum konání: 15. 04. 2020
Čas konání: 09 – 14 hod.
Místo konání: Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776
Lektor : Ing. Dana Vankeová, certifikovaná  účetní a členka dozorčí komise Komory certifikovaných účetních

Určeno: podnikatelům zejména z oblasti služeb a výroby ) řemeslníci, opraváři, zemědělci, pekaři, řezníci, cukráři, kadeřníci, lékaři, advokáti), účetním, daňovým poradcům a dalším zájemcům, na které se vztahuje povinnost EET

Cíl semináře:
Seznámit účastníky s obsahem novely zákona č. 256/2019 Sb., o evidenci tržeb, s účinností os 1.11.2019, který vtáhne všechny zbývající podnikatele v rámci 3. a 4. vlny do povinnosti evidovat vybrané hotovostní tržby. Součástí obsahu je také seznámení s metodickým pokynem pro uplatňování novely výše uvedeného zákona, dále jak postupovat při zahájení evidence, jak postupovat při žádosti o „zvláštní režim“, a jaké povinnosti s tím souvisí včetně praktických dopadů.Své dotazy můžete poslat již v předstihu s přihláškou.

Obsah:
- novela zákona č. 256/2019 Sb, zveřejněná ve Sbírce zákonů v říjnu 2019
- vymezení předmětu evidence tržeb, tj. jaké příjmy podléhají EET
- povinnosti poplatníka související s evidencí tržeb, kdy vzniká povinnost
- nutné kroky a praktický postup při zahájení evidence tržeb, způsoby fungování
- kdy je a kdy není nutné mít elektronickou pokladnu a připojení k internetu
- evidence ve zvláštním režimu
- nový pojem blok účtenek (pro zvláštní režim, žádost od 1.2.2020 do konce března 2020!)
- metodický pokyn GFŘ k evidenci tržeb, aktuální výklad, prováděcí předpisy, kontrola údajů EET
- náležitosti účtenky ve vztahu k souvisejícím předpisům
- změny v zákoně o DPH, jako součást novely zákona o EET
- vazba EET na účetnictví a daňovou evidenci
- sleva na dani z příjmů fyzických osob s pořízením technického vybavení
- praktické příklady
- diskuze, odpovědi na otázky


Cena semináře: 1320,00 Kč včetně DPH (v.č. doprovodných materiálů a drobného občerstvení)


Přihlásit se můžete do 11.03.2020 e-mailem na info@khkzk.cz, nebo přes formulář na www.khkzk.cz.

Přihlášku lze zrušit nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce na elektronickou adresu organizátora. Organizace má právo vyslat náhradníka (vhodné je upozornění organizátorů). Při neomluvené neúčasti nebo zrušení přihlášky v kratší lhůtě než 3 pracovní dny před datem konání semináře, bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% účastnického poplatku.

 

 

Přihláška na akci

Zrušit přihlášku

Vaše osobní údaje odeslané tímto formulářem budou sloužit pouze k řešení Vašeho požadavku. Zásady se zpracováním osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů