Co hledáte?

INTRASTAT

 

Datum konání: 24.9.2019
Čas konání: 9 – 14 hod.
Místo konání: Zlín, Vavrečkova 5262 (budova č. 23, sídlo KHK ZK)

 

 

Seminář je určen:

Všem, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie a mají povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, tj. jejich obchodní transakce a pohyby zboží z/do jiného členského státu přesahují hodnotu 12 mil. Kč za rok.

Cílem semináře je:

•    Poskytnout aktuální informace a pravidla pro vykazování statistiky vnitrounijního obchodu se zbožím v ucelené podobě.
     S ohledem na šíři výkladu lze doporučit i úplným začátečníkům
•    Upozornit na nejčastější chyby, které při vykazování vznikají a vysvětlit správný postup


Obsah:

•    Výkaz INTRASTAT
-    Právní základ
-    Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon
-    Nařízení vlády č. 244/2016 k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, v platném znění
-    Sdělení ČSÚ č. 247/2016 o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
-    Zpravodajská jednotka a její povinnosti
-    Prahy pro vykazování, způsob jejich určení
-    Pravidla pro vykazování, podklady k výkazům
-    Uvádění KN/Kombinované nomenklatury
-    Kódy transakcí, Kódy skupin dodacích podmínek Incoterms
-    Neobvyklé obchodní transakce a jejich vykazování
-    Provádění oprav údajů ve výkazech
-    Způsoby podání výkazu

•    Kontroly údajů ve výkazech INTRASTAT prováděné celními orgány

•    Diskuse, zodpovězení dotazů

 

Lektor: Ing. Lenka Tomáš Sabelová


Customs Manager společnosti Maurice Ward & Co., s.r.o.
spoluautorka odborné publikace Meritum - Clo (nakladatelství ASPI), specialistka na legislativu EU v oblasti cel, daní při dovozu a vývozu, Extrastatu a Intrastatu

 

Cena semináře:    1.000 Kč bez DPH (tzn. 1 210 Kč) pro členy KHK ZK,
                              1.500 Kč bez DPH (tzn. 1 815 Kč) pro nečleny KHK ZK.

Účastníkům bude poskytnuto občerstvení.


Přihlásit se můžete do 17.9.2019 e-mailem na info@khkzk.cz, nebo přes formulář .


Přihlášku lze zrušit nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce na elektronickou adresu organizátora. Organizace má právo vyslat náhradníka (vhodné je upozornění organizátorů). Při neomluvené neúčasti nebo zrušení přihlášky v kratší lhůtě než 3 pracovní dny před datem konání semináře, bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% účastnického poplatku.

 

Soubory ke stažení

Kontaktní informace

Jitka Binarová - Zlín

Úřední hodiny: pondělí–pátek 8:00 – 11:30, 13:00 – 14:30 (v pátek do 14:00)
Tel.: +420 573 776 001, +420 723 046 476, email: info@khkzk.cz

Přihláška na akci

Zrušit přihlášku

Vaše osobní údaje odeslané tímto formulářem budou sloužit pouze k řešení Vašeho požadavku. Zásady se zpracováním osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů