Co hledáte?

INTRASTAT

Datum konání: 24.9.2020
Čas konání: 9 – 14 hod.   
Místo konání:
Zlín, Vavrečkova 5262 (budova č. 23, sídlo KHK ZK)

Lektor: Ing. Lenka Tomáš Sabelová
Customs Manager společnosti Maurice Ward & Co., s.r.o.
spoluautorka odborné publikace Meritum - Clo (nakladatelství ASPI), specialistka na legislativu EU v oblasti cel, daní při dovozu a vývozu, Extrastatu a Intrastatu

Seminář je určen: Všem, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie a mají povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, tj. jejich obchodní transakce a pohyby zboží z/do jiného členského státu přesahují hodnotu 12 mil. Kč za rok.

Cílem semináře je:
•    Poskytnout aktuální informace a pravidla pro vykazování statistiky vnitrounijního obchodu se zbožím v ucelené podobě.
•    Upozornit na nejčastější chyby, které při vykazování vznikají a vysvětlit správný postup

Obsah:
Výkaz INTRASTAT
-    Právní základ
-    Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, a role Celní správy ČR v oblasti statistiky Intrastat
-    Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, v platném znění
-    Sdělení ČSÚ č. 247/2016 Sb., o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
-    Vznik zpravodajské jednotky – prahy pro vykazování, způsob jejich určení
-    Zpravodajská jednotka/“ZJ“/ a její povinnosti
-    Zánik ZJ
-    Pravidla pro vykazování, podklady k výkazům Intrastat
-    Uvádění KN/Kombinované nomenklatury 
-    Kódy transakcí
-    Kódy skupin dodacích podmínek Incoterms
-    Uvádění dalších údajů do výkazů
-    Neobvyklé obchodní transakce a jejich vykazování
-    Provádění oprav údajů ve výkazech
-    Způsoby podání výkazu
Kontroly údajů ve výkazech INTRASTAT prováděné celními orgány
Diskuse, zodpovězení dotazů

Cena semináře: 1.000 Kč bez DPH (tzn. 1 210 Kč) pro členy KHK ZK, 1.500 Kč bez DPH (tzn. 1 815 Kč) pro nečleny KHK ZK.

Účastníkům bude poskytnuto občerstvení.

Přihlásit se můžete do 17.9.2020 e-mailem na info@khkzk.cz, nebo přes formulář na www.khkzk.cz.

Přihlášku lze zrušit nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce na elektronickou adresu organizátora. Organizace má právo vyslat náhradníka (vhodné je upozornění organizátorů). Při neomluvené neúčasti nebo zrušení přihlášky v kratší lhůtě než 3 pracovní dny před datem konání semináře, bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% účastnického poplatku.

 

Soubory ke stažení

Přihláška na akci

Zrušit přihlášku

Vaše osobní údaje odeslané tímto formulářem budou sloužit pouze k řešení Vašeho požadavku. Zásady se zpracováním osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů