Co hledáte?

Pracovní právo a personalistika

Termín: 14.10.2021 v 9 – 14 hod.
Místo konání: Zlín, Vavrečkova 5262 (budova č. 23, sídlo KHK ZK)
Lektor: JUDr. Ing. Magda Janotová, LL. M.
    
Přehled v pracovněprávní problematice by měl patřit do základního vybavení každého personálního manažera, podnikatele a majitele firmy. Dobrá znalost uvedené problematiky pomůže odstranit mnohdy zbytečné výdaje za pokuty, penále a neúspěšné soudní spory. Výklad je doplněn o řadu příkladů z každodenní praxe

Cílem semináře je: poskytnout účastníkům ucelený přehled současné právní úpravy zaměstnaneckých vztahů a především návrhy pro aplikaci jednotlivých ustanovení zákoníku práce do podmínek podnikové praxe.

Pro koho je seminář určen: personalisté, mzdové účetní, vedoucí zaměstnanci, odboroví funkcionáři, majitelé a jednatelé firem, firemní právníci a další

Obsah semináře:
• Povinnosti před nástupem do zaměstnání
• Personální administrace v souvislosti s GDPR
• Vnitřní předpisy zaměstnavatele a pracovní řád
• Pracovní smlouva a její náležitosti
• Pracovní poměr na dobu určitou, zkušební doba
• Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
• Skončení pracovního poměru, výpovědní doba
• Odměňování zaměstnanců, benefitní systémy, péče o zaměstnance
• Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance a posudek pracovně lékařské péče
• Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli
• Agenturní zaměstnávání
• Pracovní doba, překážky v práci
• Pracovní cesta zaměstnance
• Dovolená
• Doručování písemností v pracovně právních vztazích
• Novela zákoníku práce

Cena semináře:1.000 Kč bez DPH (tzn. 1 210 Kč) pro členy KHK ZK, 1.500 Kč bez DPH (tzn. 1 815 Kč) pro nečleny KHK ZK.

Účastníkům bude poskytnuto občerstvení.

Přihlásit se můžete do 7.10.2021 e-mailem na info@khkzk.cz nebo přes formulář.

Přihlášku lze zrušit nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce na elektronickou adresu organizátora. Organizace má právo vyslat náhradníka (vhodné je upozornění organizátorů). Při neomluvené neúčasti nebo zrušení přihlášky v kratší lhůtě než 3 pracovní dny před datem konání semináře, bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% účastnického poplatku.

 

 

 

 

Přihláška na akci

Zrušit přihlášku

Vaše osobní údaje odeslané tímto formulářem budou sloužit pouze k řešení Vašeho požadavku. Zásady se zpracováním osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů