Co hledáte?

PRAVIDLA PŮVODU ZBOŽÍ

 

Termín konání: 10.3.2020
Čas konání: 9 – 14 hod.
Místo konání: Zlín, Vavrečkova 5262 (budova č. 23, sídlo KHK ZK)
Lektor: Ing. Bc. Lenka SABELOVÁ

 

 

Seminář by měl poskytnout přehled o pravidlech původu uplatňovaných v mezinárodním obchodě. Znalost preferenčních pravidel původu umožňuje získání výhod na mezinárodním trhu, neboť se díky němu uplatňují nižší či nulová dovozní cla. Význam zjednodušeného postupu při potvrzování preferenčních důkazů původu zboží (schválený vývozce), statusu, vzrostl se zavedením elektronického celního řízení ve vývozu, kdy díky němu nemusíme na celní úřad pro papírový dokument (EUR.1, A.TR).

Objasnění pravidel získání původu pro účely preferenčního zacházení má svůj význam i v případě vnitrounijních obchodů, tj. při obchodování uvnitř EU mezi jednotlivými členskými státy. Možná už jste narazili na problém - Váš partner z jiného členského státu/nebo z ČR/ po Vás požaduje vyplnění Dodavatelského prohlášení. Kdy se prohlášení vyplňuje, jak se vyplňuje a jak ověřit, zda můj výrobek splňuje preferenční podmínky? To vše se dozvíte díky našemu semináři.


Obsah semináře:

1.    Význam původu zboží
2.    Status zboží, důkazy statusu – status schváleného vydavatele
3.    Nepreferenční pravidla původu zboží
a.    Jakého je zboží původu, pokud se na jeho výrobě podílí více zemí?
b.    Jaké dokumenty se používají k jeho prokázání a kdy?
4.    Přehled preferenčních vztahů EU – nové preferenční dohody/připravované, změny ve stávajících dohodách – nová preferenční dohoda Singapur platná od 21.11.2019
5.    Základní postupy pro určení preferenčního původu, používané pojmy (zásilka, cena ze závodu, kumulace, podmínky pro zpracování nepůvodních materiálů atd.)
6.    Důkazy původu v jednotlivých dohodách
a.    způsob jejich vyplňování
b.    podklady pro jejich získání
c.    zjednodušený postup (schválený vývozce
7.    Schválený vývozce – výhody tohoto zjednodušeného postupu, jak si o něj požádat, jaké jsou povinnosti schváleného vývozce
8.    Registrovaný vývozce – systém REX
9.    Původ zboží při obchodování uvnitř EU
a.    uvádění údajů o původu na faktury, do průvodních dokladů, ve statistice Intrastat
b.    Dodavatelské prohlášení
c.    povinné náležitosti prohlášení a jejich správné vyplnění
Diskuse

Lektor: Ing. Bc. Lenka SABELOVÁ
Customs Manager společnosti Maurice Ward & Co., s.r.o.spoluautorka odborné publikace Meritum - Clo (nakladatelství ASPI),specialistka na legislativu EU v oblasti cel, daní při dovozu a vývozu,Extrastatu a Intrastatu

Cena semináře: 1.000 Kč bez DPH (tzn. 1 210 Kč) pro členy KHK ZK, 1.500 Kč bez DPH (tzn. 1 815 Kč) pro nečleny KHK ZK.

Účastníkům bude poskytnuto občerstvení.

Přihlásit se můžete do 3.3.2020 e-mailem na info@khkzk.cz, nebo přes formulář na www.khkzk.cz.

Přihlášku lze zrušit nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce na elektronickou adresu organizátora. Organizace má právo vyslat náhradníka (vhodné je upozornění organizátorů). Při neomluvené neúčasti nebo zrušení přihlášky v kratší lhůtě než 3 pracovní dny před datem konání semináře, bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% účastnického poplatku.

 

Soubory ke stažení

Kontaktní informace

Jitka Binarová - Zlín

Úřední hodiny: pondělí–pátek 8:00 – 11:30, 13:00 – 14:30 (v pátek do 14:00)
Tel.: +420 573 776 001, +420 723 046 476, email: info@khkzk.cz

Přihláška na akci

Zrušit přihlášku

Vaše osobní údaje odeslané tímto formulářem budou sloužit pouze k řešení Vašeho požadavku. Zásady se zpracováním osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů