Co hledáte?

PRÁVNÍ MINIMUM PRO PERSONALISTY

Datum konání: 1.10.2020
Čas konání: 9 – 14 hod.
Místo konání: Zlín, Vavrečkova 5262 (budova č. 23, sídlo KHK ZK)

Lektor: Judr. Ing. Magda Janotová, LL. M.

Každý pracovník oddělení lidských zdrojů se při výkonu své práce často dostává do situací, kdy je absolutně nezbytná dobrá znalost (nejen pracovního) práva – umět aplikovat jednotlivá ustanovení zákoníku práce a souvisejících právních předpisů by tak mělo patřit do základního vybavení každého personalisty či majitele firmy. Často mohou takové znalosti dokonce pomoci zamezit zbytečným výdajům za pokuty, penále a neúspěšné soudní spory. Cílem tohoto semináře je poskytnout ucelený přehled v této problematice nejen z pohledu teorie, ale především podnikové praxe.

Seminář je určen pro HR manažery, personalisty, vedoucí zaměstnance a členy statutárních orgánů

Obsah:

•    Základní zásady pracovního práva a jejich použití v personální praxi
•    Předpisy, které musí a může vydat zaměstnavatel
•    Mlčenlivost zaměstnanců a ukládání smluvních pokut
•    Evidence pracovní doby
•    Neomluvená absence
•    Osobní spis a osobní dotazník zaměstnance – náležitosti osobního spisu v souvislosti s GDPR
•    Práce z domova
•    Agenturní zaměstnávání a zapůjčení (dočasném přidělení) zaměstnance
•    Kontrola nemocného zaměstnance
•    Základní požadavky na práci personalisty v oblasti před vznikem a po vzniku pracovního poměru
•    Kdy upravit mzdu – rozdíl mezi smlouvou, mzdovým výměrem, vnitřními předpisy a dopad do praxe
•    Odměňování zaměstnanců – mzdový systém, benefity, vzdělávání zaměstnanců, práce přesčas, pracovní pohotovost
•    Souběh funkcí statutárních orgánů
•    Jmenování, odvolání, sjednání odvolatelnosti, konkurenční doložky
•    Novela ZP provedená změnou zákona o specifických zdravotních službách
•    Ukončení pracovního poměru – úloha personalisty, vytýkací dopisy
•    Dovolená, překážky v práci
•    Řešení vad právního jednání a jejich následků (neplatná právní jednání, jednání, k nimž se nepřihlíží)
•    Doručování v pracovněprávních vztazích
•    Diskuse, dotazy


Cena semináře:    1.000 Kč bez DPH (tzn. 1 210 Kč) pro členy KHK ZK, 1.500 Kč bez DPH (tzn. 1 815 Kč) pro nečleny KHK ZK.

Účastníkům bude poskytnuto občerstvení.

Přihlásit se můžete do 24.9.2020 e-mailem na info@khkzk.cz, nebo přes formulář na www.khkzk.cz.

Přihlášku lze zrušit nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce na elektronickou adresu organizátora. Organizace má právo vyslat náhradníka (vhodné je upozornění organizátorů). Při neomluvené neúčasti nebo zrušení přihlášky v kratší lhůtě než 3 pracovní dny před datem konání semináře, bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% účastnického poplatku.

 

 

 

Přihláška na akci

Zrušit přihlášku

Vaše osobní údaje odeslané tímto formulářem budou sloužit pouze k řešení Vašeho požadavku. Zásady se zpracováním osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů