Co hledáte?

Připraveni na možnou kontrolu souladu s GDPR? - ZRUŠENO

 

Datum konání: 20.5.2019
Čas konání: 9 - 14 hod.
Místo konání: Vavrečkova 5262 (bodova č. 23, sídlo KHK ZK), Zlín

GDPR a zejména případná kontrola jeho plnění od Úřadu pro ochranu osobních údajů (UOOU) se stala strašákem posledních měsíců, zejména kvůli hrozbě hrozivě vypadajících maximálních pokut, přímo zakotvených v textu normy. Dozorový úřad monitoruje a vymáhá uplatňování nařízení v ČR různou formou - od upozornění až po udělení různě vysokých pokut. Správci a zpracovatelé však ani po roce účinnosti GDPR nemusí mít jasnou představu o nezbytných opatřeních při zavádění vhodných nástrojů a prvků ochrany osobních údajů jako je řízení bezpečnostních incidentů, revize posuzování dopadů a rizik u zpracování, pravidelné proškolování, atd. 

Připravit se na takovou kontrolu přitom není vůbec složité, pokud máte ty správné a čerstvé informace. Tento seminář Vás na tyto informace upozorní včetně zdůraznění možných rizik plynoucí z nesprávného zavádění GDPR. Důležitým bodem je seznámení se s průběhem dosavadních kontrol a s návrhem opatření s cílem minimalizace možných finančních postihů.


Obsah:

 • Doložení souladu s GDPR, nástroje ochrany o.ú. správců
 • Dozorové pravomoci ÚOOÚ
 • Druhy kontrol, mezinárodní dozor
 • Kontrola zpracování ve veřejné správě 
 • Kontrola zpracování v soukromé sféře
 • Zjištění porušení, podněty, dotazy
 • Vyřizování stížností dle správního řádu, stížnostní agenda
 • Opatření k nápravě, ukládání sankcí
 • Soudní přezkum rozhodnutí ÚOOÚ
 • Trestněprávní odpovědnost v souvislosti s ochranou osobních údajů
 • Doporučení, náprava vadného zpracování, opatření

Lektor: Judr. Ing. Magda Janotová, LL. M.

Cena semináře:
1.000 Kč bez DPH (tzn. 1 210 Kč) pro členy KHK ZK, 
1.500 Kč bez DPH (tzn. 1 815 Kč) pro nečleny KHK ZK.

Účastníkům bude poskytnuto občerstvení.

Přihlásit se můžete do 14.5.2019 e-mailem na info@khkzk.cz, nebo přes formulář na www.khkzk.cz

Přihlášku lze zrušit nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce na elektronickou adresu organizátora. Organizace má právo vyslat náhradníka (vhodné je upozornění organizátorů). Při neomluvené neúčasti nebo zrušení přihlášky v kratší lhůtě než 3 pracovní dny před datem konání semináře, bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% účastnického poplatku.
 

Přihláška na akci

Zrušit přihlášku

Vaše osobní údaje odeslané tímto formulářem budou sloužit pouze k řešení Vašeho požadavku. Zásady se zpracováním osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů