Co hledáte?

VELKÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2020

Termín konání: 10.9.2020
Čas konání: 9 – 14 hod.
Místo konání: Zlín, Vavrečkova 5262 (budova č. 23, sídlo KHK ZK)

Lektor: Judr. Ing. Magda Janotová, LL. M.

Velká novela zákoníku práce, která přinese zásadní změny do některých institutů pracovního práva, byla schválena Poslaneckou sněmovnou a nyní i Senátem ČR.
Její účinnost je v části ustanovení od 30. července 2020 a v části ustanovení od 1. ledna 2021.
Nyní je však nejvyšší čas se na tyto změny řádně připravit.
Novela zasahuje do několika oblastí: prohlubuje flexibilitu základních pracovněprávních vztahů, aniž by oslabovala ochranu postavení zaměstnance, řeší problematické doručování v pracovně právních vztazích, snižuje administrativní náročnost kladenou na zaměstnavatele, přičemž reaguje na požadavky praxe a harmonizuje tento předpis s požadavky evropského práva.


Cílem semináře je systematicky provést účastníky nejdůležitějšími změnami, které novela přinese, vysvětlit podstatu jednotlivých nově upravených či zavedených institutů a upozornit je na oblasti, které zaznamenají posun oproti dosavadní úpravě. Součástí semináře bude rovněž výběr aktuálních otázek řešených v nejnovější judikatuře.

Seminář je určen ředitelům, manažerům a firemním právníkům, dále vedoucím zaměstnancům a pracovníkům personálních oddělení, mzdovým účetním a všem dalším, kteří se o tuto problematiku zajímají

Obsah:

 •     Postavení vedoucích zaměstnanců
 •     Skloubení osobního a pracovního života, sdílená pracovní místa, práce z domova
 •     Nový způsob výpočtu dovolené, poměrná část dovolené, krácení a převádění dovolené
 •     Hlavní rozdíly dosavadního a nového výpočtu dovolené
 •     Změny v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr
 •     Změny v oblasti doručování písemností v pracovněprávních vztazích
 •     Změna povinností zaměstnavatele týkající se vydávání potvrzení o zaměstnání
 •     Přechod práv a povinností při fúzích, změně činnosti a při změnách dodavatele
 •     Novinky v odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
 •     Vysílání zaměstnanců v rámci poskytování služeb z jiných států EU do ČR (a naopak); vysílání agenturních zaměstnanců do jiných států EU
 •     Pracovní volno na sportovní tábory
 •     Nová judikatura a nejnovější aktuality v pracovněprávní oblasti


Cena semináře:1.000 Kč bez DPH (tzn. 1 210 Kč) pro členy KHK ZK, 1.500 Kč bez DPH (tzn. 1 815 Kč) pro nečleny KHK ZK.

Účastníkům bude poskytnuto občerstvení.

Přihlásit se můžete do 3.9.2020 e-mailem na info@khkzk.cz, nebo přes formulář.

Přihlášku lze zrušit nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce na elektronickou adresu organizátora. Organizace má právo vyslat náhradníka (vhodné je upozornění organizátorů). Při neomluvené neúčasti nebo zrušení přihlášky v kratší lhůtě než 3 pracovní dny před datem konání semináře, bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% účastnického poplatku.

 

 

Přihláška na akci

Zrušit přihlášku

Vaše osobní údaje odeslané tímto formulářem budou sloužit pouze k řešení Vašeho požadavku. Zásady se zpracováním osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů