Co hledáte?

VELKÁ NOVELA ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

 

 

 

 

 

 

Typ akce: webinář
Termín konání: 25.1.2021 v 9 – 13 hod.

Lektor: Judr. Ing. Magda Janotová, LL. M.

Seminář určen: členům orgánů obchodních korporací a jejich společníkům (členům, akcionářům), odborné veřejnosti z oblasti podnikové právní praxe, notářům, daňovým poradcům atd.

Velká novela reaguje na nedostatky zákona o obchodních korporacích, a to nejen legislativně technické, terminologické či četné nejednoznačnosti, ale změny se budou týkat také zásadních změn jak v obecné části, tak v úpravě jednotlivých forem obchodních korporací.  Novela reaguje na zmíněné nedostatky zejména snížením regulatorní zátěže pro podnikatele (úprava zákazu konkurence, hlasování, zjednodušení zakládání a rušení PO), reakcí na nedostatečnou transparentnost organizačních struktur kapitálových společností a družstev, posílením práv společníků, zvláště menšinových, posílení právní jistoty či propojení OR s ostatními obdobnými registry jiných členských států.

Cílem tohoto semináře je provést účastníky nejdůležitějšími změnami novely se zaměřením na s.r.o. a a.s. Součástí semináře jsou rovněž informace týkající se novelizovaného zákona o evidenci skutečných majitelů, který vychází z požadavků V. směrnice AML (č. 2018/843) a který zpřísňuje právní úpravu této evidence.

Obsah:
•    Změny v obecné části zákona (internetové stránky, vkladová povinnost, dělení zisku, vypořádací podíl)
•    Notářské zápisy
•    Postavení členů volených orgánů
•    Změny v úpravě s.r.o. (změny výše ZK, působnost valné hromady a rozhodování per rollam, zánik účasti atd.)
•    Změny v úpravě a.s. (stanovy včetně účinnost jejich změn, valná hromada, zákaz konkurence, monistický systém, vysílací právo atd.)
•    Obchodní rejstřík, evidence skutečných majitelů (obsah povinností, důsledky nesplnění, formální publicita evidence)
•    Diskuze, dotazy


Cena semináře: 900  Kč bez DPH (tzn. 1 089 Kč) pro členy KHK ZK, 1.400 Kč bez DPH (tzn. 1 694 Kč) pro nečleny KHK ZK.

Přihlásit se můžete do 18.1.2021 e-mailem na info@khkzk.cz, nebo přes formulář na www.khkzk.cz.

 

 

 

 

Přihláška na akci

Zrušit přihlášku

Vaše osobní údaje odeslané tímto formulářem budou sloužit pouze k řešení Vašeho požadavku. Zásady se zpracováním osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů