Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Co hledáte?

Zákon o zpracování osobních údajů aneb adaptace GDPR do právního řádu ČR

Datum konání: 26. 3. 2019
Čas konání: 9 – 14 hod.
Místo konání: Vavrečkova 5262 (budova č. 23, sídlo KHK ZK), Zlín

V praxi se ukazuje, že největším problémem GDPR neboli Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (účinného od 25.5.2018) je slovo „obecné“ v jeho názvu. Z tohoto důvodu vychází v jednotlivých členských státech EU jednak výkladová stanoviska či doporučení příslušných dozorových úřadů (v ČR je to Úřad pro ochranu osobních údajů - ÚOOÚ), jednak pro soulad s právním prostředím členského státu také speciální adaptační zákony. Tyto adaptační zákony mohou definovat např. pravomoci a působnosti dozorových orgánů, pravidla a výjimky při zpracování osobních údajů zaměstnanců nebo při zpracování osobních údajů justičními a policejními orgány.

Dne 5.12.2018 takový adaptační zákon schválila Poslanecká sněmovna ČR a cílem tohoto semináře je účastníky seznámit s jeho dopady do podmínek ochrany osobních údajů v ČR. Tento seminář je rovněž zaměřen na povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů ve vazbě na subjekty údajů a jejich práv, mimo jiné také ve vztahu k výkonu dozorových působností ÚOOÚ.

Seminář je určen pro pracovníky HR oddělení, podnikové právníky, vrcholový a střední management společnosti, členy statutárních orgánů, prokuristy atd.

Obsah:

 • Základní pojmy
 • Praktické dopady, nejčastější otázky
 • Co přinese nový adaptační zákon v ČR
 • Vedení záznamů o činnostech zpracování
 • Doložení záruk GDPR zpracovatelem
 • Předávání osobních údajů třetím osobám
 • Práce s osobními údaji ve firmě či organizaci
 • Co očekávat od dozorových orgánů a jejich stanoviska
 • První pokuty, rizika pokut a jak je minimalizovat
 • Přestupky v souvislosti s porušením ochrany osobních údajů, trestně-právní odpovědnost PO
 • Diskuze, doporučení

I když právní úprava ochrany osobních údajů byla z důvodu volného pohybu osobních údajů v rámci EU a z důvodu sjednocení vtělena do nařízení, výklad jednotlivých článků přesto závisí na konkrétním dozorovém úřadě (v ČR je to Úřad pro ochranu osobních údajů). Hladké a bezchybné zavedení GDPR do firmy je podmíněno znalostí poměrně komplexního souboru vědomostí o zákonech, výkladových vodítkách nebo stanoviscích jednotlivých dozorových úřadů, včetně analýzy přestupků a udělených pokut. Všechny tyto vědomosti vám předáme na našem novém kurzu GDPR (více jak) půl roku poté.

Lektor: Judr. Ing. Magda Janotová, LL. M.

Cena semináře: 1.000 Kč bez DPH (tzn. 1 210 Kč) pro členy KHK ZK,
                          1.500 Kč bez DPH (tzn. 1 815 Kč) pro nečleny KHK ZK.

Přihlášku lze zrušit nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce na elektronickou adresu organizátora. Organizace má právo vyslat náhradníka (vhodné je upozornění organizátorů). Při neomluvené neúčasti nebo zrušení přihlášky v kratší lhůtě než 3 pracovní dny před datem konání semináře, bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% účastnického poplatku.

Platbu poukažte na účet KHK ZK: Československá obchodní banka, a.s.,
Č. ú. 2446268/0300, variabilní symbol: 2603201904

Účastníkům bude poskytnuto občerstvení.
Přihlásit se můžete do 19.3.2019 e-mailem na info@khkzk.cz
nebo přes formulář na www.khkzk.cz.

Soubory ke stažení

Přihláška na akci

Zrušit přihlášku

Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu.