Co hledáte?

Zaměstnávání cizinců a specifika vysílání Čechů do zahraničí

Datum konání: 13. 5. 2019
Čas konání: 9 – 12 hod.
Místo konání: Vavrečkova 5262 (budova č. 23, sídlo KHK ZK), Zlín

Cílem semináře je shrnout základy problematiky vysílání pracovníků do a ze zahraničí, a to zejména v rámci Evropské unie.

  • Základní typy vyslání dle Zákoníku práce a v praxi užívané vysílací struktury
  • Zahraniční zaměstnanec pracující pro českou společnost v ČR a/nebo v zahraničí a související povinnosti českého zaměstnavatele
  • Česko-slovenský management – možnosti nastavení v případě společného managementu v české a slovenské společnosti
  • Kam platit pojistné na sociální zabezpečení v rámci EU (vyslání, souběžně vykonávaná činnost, výjimky), situace rodinných příslušníků
  • Určení daňové rezidence u zahraničního zaměstnance pracujícího v ČR a u Čecha pracujícího v zahraničí
  • Příjmy ze zahraničí českých daňových rezidentů, zamezení dvojímu zdanění v ČR

Lektor:
Šárka Veselá, daňová poradkyně
Šárka Veselá je daňovým poradcem zaměřujícím se na zdanění fyzických osob, zaměstnanců i podnikatelů, sociální zabezpečení a zdravotní pojištění včetně jejich mezinárodních aspektů a pracovní právo.
Má mnohaleté praktické zkušenosti v oblastech globálního poradenství ve sféře zaměstnanosti, analýzy a nastavování systémů odměňování zaměstnanců, včetně programů zaměstnaneckých akciových a opčních plánů, nastavování smluvní dokumentace statutárních orgánů společností, přeshraničního vysílání zaměstnanců a revize pracovně-právních dokumentů.

Seminář je pro účastníky zdarma.
Účastníkům bude poskytnuto občerstvení.
Seminář je hrazen z projektu: KONTAKTNÉ CENTRÁ ČESKO-SLOVENSKEJ HOSPODÁRSKEJ SPOLUPRÁCE
Kód projektu v ITMS2014+: 304031C838
Program Interreg V-A SK-CZ

Přihlásit se můžete do 7. 5. 2019 e-mailem na miksanikova@khkzk.cz
nebo přes formulář na www.khkzk.cz.

Soubory ke stažení

Přihláška na akci

Zrušit přihlášku

Vaše osobní údaje odeslané tímto formulářem budou sloužit pouze k řešení Vašeho požadavku. Zásady se zpracováním osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů