Co hledáte?

Seminář INTRASTAT

Kdy: 19.10.2021     9:00 - 14:00 hodin

Kde: Zlín, Vavrečkova 5262 (budova č. 23, sídlo KHK ZK)

Seminář je určen:
Všem, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie a mají povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, tj. jejich obchodní transakce a pohyby zboží z/do jiného členského státu přesahují hodnotu 12 mil. Kč za rok.

Cílem semináře je:
Poskytnout aktuální informace a pravidla pro vykazování statistiky vnitrounijního obchodu se zbožím v ucelené podobě. Upozornit na nejčastější chyby, které při vykazování vznikají a vysvětlit správný postup

Obsah:
* Výkaz INTRASTAT
* Právní základ
* Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, a role Celní správy ČR v oblasti statistiky Intrastat
* Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, v platném znění – změny pro rok 2022
* Sdělení ČSÚ č. 247/2016 Sb., o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
* Vznik zpravodajské jednotky – prahy pro vykazování, způsob jejich určení
* Zpravodajská jednotka/“ZJ“/ a její povinnosti
* Zánik ZJ
* Pravidla pro vykazování, podklady k výkazům Intrastat
* Uvádění KN/Kombinované nomenklatury  
* Kódy transakcí
* Kódy skupin dodacích podmínek Incoterms
* Uvádění dalších údajů do výkazů
* Neobvyklé obchodní transakce a jejich vykazování
* Provádění oprav údajů ve výkazech
* Způsoby podání výkazu
* Kontroly údajů ve výkazech INTRASTAT prováděné celními orgány

Diskuse, zodpovězení dotazů

Lektor: Ing. Bc. Lenka SABELOVÁ
Customs Manager společnosti Maurice Ward & Co., s.r.o.
spoluautorka odborné publikace Meritum - Clo (nakladatelství ASPI),
specialistka na legislativu EU v oblasti cel, daní při dovozu a vývozu Extrastatu a Intrastatu

Cena semináře:    
1.000 Kč bez DPH (tzn. 1 210 Kč) pro členy KHK ZK
1.500 Kč bez DPH (tzn. 1 815 Kč) pro nečleny KHK ZK

Účastníkům bude poskytnuto občerstvení.

Přihlásit se můžete do 12.10.2021 e-mailem na info@khkzk.cz, nebo přes formulář na www.khkzk.cz.


Přihlášku lze zrušit nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce na elektronickou adresu organizátora. Organizace má právo vyslat náhradníka (vhodné je upozornění organizátorů). Při neomluvené neúčasti nebo zrušení přihlášky v kratší lhůtě než 3 pracovní dny před datem konání semináře, bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% účastnického poplatku.

Soubory ke stažení

Přihláška na akci

Zrušit přihlášku

Vaše osobní údaje odeslané tímto formulářem budou sloužit pouze k řešení Vašeho požadavku. Zásady se zpracováním osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů