Co hledáte?

MODERNÍ OBCHODNÍ ETIKETA - Interaktivní workshop

 

Místo konání: Zlín, Vavrečkova 5262 (budova č. 23, sídlo KHK ZK)
Datum konání: 19.02.2020
Čas konání: 9-13 hodin
Lektor: Daniel Šmíd

 

 

Společenská etiketa podporuje dobré vztahy v obchodním i osobním životě. Slušné chování je základ businessu.

Zdraví první zákazník nebo dodavatel? Kdo platí na obchodním obědě? Je nezdvořilé odmítnout nabízené občerstvení nebo se posadit bez vyzvání? Jak reagovat na nabídku tykání, když jste žena?

Úcta, respekt, empatie a takt ke všem zákazníkům. Představování, vizitky, dary, schůzky, pracovní obědy, kavárna, firemní akce a desítky dalších témat moderní etikety. Včetně korektní a přehledné elektronické korespondence, jak psát správně obchodní e-mail a vést (třeba i nepříjemný telefonát).


Detailně budou probrána témata:

  •     Zákon společenské významnosti v obchodní praxi
  •     Nástrahy a úskalí chování při obchodní schůzce
  •     Představení sebe a společnosti v několika vteřinách
  •     Chování v kancelářích, při schůzkách a obchodních obědech
  •     Obchodní protokol a design schůzky. Vizitky a spol.
  •     Představení, oslovení, hodnosti, tituly a tykání. A co funkce?
  •     Jak budovat atraktivní vztah se zákazníky svým chováním
  •     Dary, reklamní předměty a (ne) dárky. A jak je předávat.
  •     Moderní etiketa na eventech, rautech a firemních akcích
  •     Úskalí konferencí a obchodních zahraničních misí


Cena semináře: 1.900 Kč bez DPH (tzn. 2.299 Kč) pro členy KHK ZK, 2.400 Kč bez DPH (tzn. 2.904 Kč) pro nečleny KHK ZK.

Účastníkům bude poskytnuto občerstvení.


Přihlásit se můžete do 18.2.2020 na info@khkzk.cz, nebo přes formulář na www.khkzk.cz.


Přihlášku lze zrušit nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce na elektronickou adresu organizátora. Organizace má právo vyslat náhradníka (vhodné je upozornění organizátorů). Při neomluvené neúčasti nebo zrušení přihlášky v kratší lhůtě než 3 pracovní dny před datem konání semináře, bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% účastnického poplatku.

 

 

Přihláška na akci

Zrušit přihlášku

Vaše osobní údaje odeslané tímto formulářem budou sloužit pouze k řešení Vašeho požadavku. Zásady se zpracováním osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů