Co hledáte?

CELNÍ ŘÍZENÍ ZMĚNY PRO ROK 2021

 

 

 

V PŘÍPADĚ, ŽE SEMINÁŘ NEBUDE V SOULADU S NAŘÍZENÍM VLÁDY UMOŽNĚN, USKUTEČNÍ SE V NÁHRADNÍM TERMÍNU

Typ akce: Seminář
Termín konání: 26. 2. 2021 v  9 – 14 hod
.
Místo konání: Zlín, Vavrečkova 5262 (budova č. 23, sídlo KHK ZK)

Seminář, si klade za cíl, shrnout a popsat průběh zavádění změn po dobu přechodného období od nabytí účinnosti nové celní legislativy (od 1. 5. 2016). Zaměříme se na problematické oblasti, na oblasti, kde došlo k nejvýznamnějším změnám v průběhu roku 2020, a dále na změny, které postupně nabývají účinnost v roce 2021.

Obsah:

•    Vybrané problémové okruhy v oblasti celního řízení
–    obchodněpolitická opatření uplatňovaná při dovozu a vývozu – kvóty v oblasti dovozu výrobků ze železa a oceli, dodatečná cla na výrobky u USA, apod.
–    antidumpingová řízení a antisubvenční řízení a související opatření dohledu - antidumpingová opatření na hliníkové výrobky
–    uplatňování tarifních suspenzí a kvót v roce 2021
–    připravované změny předpisu v oblasti zboží dvojího užití
•    Změny vybraných předpisů a jejich dopad do celního a daňového řízení pro rok 2021
–    Novely základní celní legislativy na úrovni EU
–    Novely národní legislativy – celní zákon, zákon o DPH
–    Změny postupů v souvislosti se zrušením osvobození od DPH u zásilek do 22 EUR (posun platnosti od 1.7.2021/původně od 1.1.2021)
–    Změny postupů zavedené celními orgány – uplatňování alternativních důkazů pro prokázání výstupu zboží x změna příslušných ustanovení zákona o DPH /§66/, žádosti o zvláštní celní režimy, zjednodušené postupy a další
–    Trader Portál eAEO – žádost o AEO
–    Obchodní portál EU – žádosti o ZISZ
–    Vývoj v oblasti zavádění elektronických postupů v rámci přechodného období
–    Zajišťování celního dluhu
–    Kontroly prováděné celními orgány – jejich zaměření a výsledky těchto kontrol
•    BREXIT – dopady do obchodování s UK a specifika obchodování se Severním Irskem
•    Původ zboží – nové preferenční dohody (Singapur, Vietnam atd.), systém REX a jeho vývoj
•    Novela NR (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku + celní sazebník pro rok 2021 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1577
•    dotazy účastníků a diskuse

Lektor:    Ing. Bc. Lenka SABELOVÁ
Customs Manager společnosti Maurice Ward & Co., s.r.o., spoluautorka odborné publikace Meritum - Clo (nakladatelství ASPI), specialistka na legislativu EU v oblasti cel, daní při dovozu a vývozu, Extrastatu a Intrastatu

Cena semináře:1.000 Kč bez DPH (tzn. 1 210 Kč) pro členy KHK ZK, 1.500 Kč bez DPH (tzn. 1 815 Kč) pro nečleny KHK ZK.

Účastníkům bude poskytnuto občerstvení.

Přihlásit se můžete do 27.1.2021 e-mailem na info@khkzk.cz, nebo níže přes formulář..

Přihlášku lze zrušit nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce na elektronickou adresu organizátora. Organizace má právo vyslat náhradníka (vhodné je upozornění organizátorů). Při neomluvené neúčasti nebo zrušení přihlášky v kratší lhůtě než 3 pracovní dny před datem konání semináře, bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% účastnického poplatku.

 

Přihláška na akci

Zrušit přihlášku

Vaše osobní údaje odeslané tímto formulářem budou sloužit pouze k řešení Vašeho požadavku. Zásady se zpracováním osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů