Co hledáte?

IKAP II

PROJEKT IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE II

 


Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903
Doba realizace: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023
Příjemcem projektu je Zlínský kraj. Krajská hospodářská komora Zlínského kraje je jedním z partnerů, kteří se podílí na jeho realizaci.


Krajský akční plán identifikuje klíčová opatření pro rozvoj vzdělávání Zlínského kraje. Stanovuje priority a jednotlivé kroky vedoucí k dosažení cílů vzdělávací politiky na území Zlínského kraje na základě potřebnosti, naléhavosti a přínosů, a má přispět ke zlepšení řízení škol a zvýšení kvality ve vzdělávání.

Mezi klíčovými tématy je oblast polytechnického vzdělávání, kariérového poradenství, odborného vzdělávání, spolupráce se zaměstnavateli, podnikavosti, inkluze a také podpora gramotností, ICT kompetencí a výuky cizích jazyků.

Pro podnícení zájmu žáků o vzdělání, které má vysoký potenciál v regionu z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce (polytechnické vzdělávání), pro tvorbu zázemí pro výměnu zkušeností výchovných a kariérových poradců, v rámci prevence a intervence předčasných odchodů ze vzdělávání, v návaznosti na další aktivity na podporu kariérového poradenství v regionu budou pořádány akce pro žáky základních a středních škol. Krajská hospodářská komora Zlínského kraje zabezpečuje činnosti v rámci klíčové aktivity (dále jen KA) 5.2. Obsahem KA 5.2 jsou akce pro podporu a rozvoj kariérového poradenství.

Cílovou skupinou jsou žáci gymnázií/středních škol, žáci základních škol, kariéroví a výchovní poradci, zaměstnavatelé, pedagogové, odborná veřejnost, rodiče.

V rámci projektu budou realizovány následující akce:

•    Inspirace středoškolákům
•    Girls day
•    Konference pro kariérové a výchovné poradce
•    Technické jarmarky
•    Veletrh práce a vzdělávání

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Reportáže:

GIRLS DAY
https://youtu.be/mU5iet06yPc

MESIT holding
https://youtu.be/pNHDv4aLuws

ZLIN Robotics
https://youtu.be/sg14Ud5eefI

 

Další záznamy např. z diskusí naleznete na kanálu IKAP II YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCuLpRNUYK_jsL1yorDIW8ew  

 

Kontaktní informace

Ing. Romana Kozubíková

Projekt Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II
Tel.: +420 602 556 364, email: kozubikova@khkzk.cz