Co hledáte?

IKAP II

PROJEKT IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE II


Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903
Doba realizace: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023
Příjemcem projektu je Zlínský kraj. Krajská hospodářská komora Zlínského kraje je jedním z partnerů, kteří se podílí na jeho realizaci.

Krajský akční plán identifikuje klíčová opatření pro rozvoj vzdělávání Zlínského kraje. Stanovuje priority a jednotlivé kroky vedoucí k dosažení cílů vzdělávací politiky na území Zlínského kraje na základě potřebnosti, naléhavosti a přínosů, a má přispět ke zlepšení řízení škol a zvýšení kvality ve vzdělávání.

Mezi klíčovými tématy je oblast polytechnického vzdělávání, kariérového poradenství, odborného vzdělávání, spolupráce se zaměstnavateli, podnikavosti, inkluze a také podpora gramotností, ICT kompetencí a výuky cizích jazyků.

Pro podnícení zájmu žáků o vzdělání, které má vysoký potenciál v regionu z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce (polytechnické vzdělávání), pro tvorbu zázemí pro výměnu zkušeností výchovných a kariérových poradců, v rámci prevence a intervence předčasných odchodů ze vzdělávání, v návaznosti na další aktivity na podporu kariérového poradenství v regionu budou pořádány akce pro žáky základních a středních škol. Krajská hospodářská komora Zlínského kraje zabezpečuje činnosti v rámci klíčové aktivity (dále jen KA) 5.2. Obsahem KA 5.2 jsou akce pro podporu a rozvoj kariérového poradenství.

Cílovou skupinou jsou žáci gymnázií/středních škol, žáci základních škol, kariéroví a výchovní poradci, zaměstnavatelé, pedagogové, odborná veřejnost, rodiče.

V rámci projektu budou realizovány následující akce:

•    Inspirace středoškolákům
•    Girls day
•    Konference pro kariérové a výchovné poradce
•    Technické jarmarky
•    Veletrh práce a vzdělávání

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Reportáže:

GIRLS DAY 2021
https://youtu.be/mU5iet06yPc

MESIT holding 2021
https://youtu.be/pNHDv4aLuws

ZLIN Robotics 2021
https://youtu.be/sg14Ud5eefI

Technický jarmark Rožnov pod Radhoštěm 2021
https://youtu.be/INnc-oWkoWY

Technický jarmark Valašské Meziříčí 2021
https://youtu.be/uCo76L3jOzM

Technický jarmark Vsetín 2021
https://youtu.be/ci-onrOzMwg

Technický jarmark Uherské Hradiště 2021
https://youtu.be/XT3Bj-44L-I

Technický jarmark Uherský Brod 2021
https://youtu.be/DKhOve_KNxQ

Veletrh práce a vzdělávání Zlín 2021
https://youtu.be/1VR4qsB9cKk

Publikace pro žáky ZŠ:

Technický jarmark Zlín
Technický jarmark Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín
Technický jarmark Uherské Hradiště, Uherský Brod

 

Kontaktní informace

Mgr. Šárka Grygerová

Koordinátorka odborných aktivit
Tel.: +420 777 105 680, email: grygerova@khkzk.cz

Bc. Olga Šišková

Koordinátorka odborných aktivit
Tel.: +420 731 116 144, email: siskova@khkzk.cz